community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Stockholm, SE

Welcome to the Stockholm Alteryx User Group! Please join us in sharing experiences, best practices, and knowledge.
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Anteckningar från Möte 2 15-jun // Notes from meeting 2 15th of june

Asteroid

Hej allihop. 

Tack till alla som kom på mötet. Bifogat har ni min presentation. 

 

Nästa möte kommer vi hålla i oktober men vi drar igång med första förberedelserna redan i september. Vill ni med på agendan så är det då ni ska skrika till. Ena sloten är bokad men det finns utrymme för 1 till. 

Jag sonderade terrängen för text-analys och det fanns intresse. Ni får gärna posta förslag här eller direkt till mig.

 

Tack till Advectas för lokalen och tack till DataRobot for presentationen.

============================================================= 

Hi. 

Thanks all for coming. Attached is my presentation.

Next meeting will be in October but we will plan the agenda already in September. If you want a slot that's when to catch us. One slot is booked but there's room for one more.

We also mentioned text-analysis and I thought that perhaps there was some interest but feel free to post suggestions here.

 

Best regards & Mvh//Leif 

1 REPLY
Asteroid

Datarobot-paketet hittar ni på https://www.datarobot.com/alteryx/ och behöver ni komma i kontakt för en trial eller pris-info. Kontakta Yvonne Cook. 

 

Mvh//Leif

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.