community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Istanbul, TR

Connect with other users of Alteryx products in Istanbul. By joining this group, you gain access to those who regularly work with this software, pose questions, and discuss and share best practices and challenges.

Istanbul User Group Leaders:

Altan Atabarut, Altdata

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Istanbul Alteryx Kullanıcıları Grup Toplantısı, 21 Ocak

Alteryx
Alteryx

Istanbul Alteryx Kullanıcıları Grubu saat 10.45’de Young Lions Zone’da bir araya geliyor! Veri analitiği konusunda akranlarınızla buluşup, fikir paylaşımı yapmak, Alteryx ile ilgili yetkinliklerinizi geliştirmek üzere aramıza katılın. Sizlerle tanışmak konusunda son derece heyecanlıyız ve ümit ederiz arkadaşlarınızı da katılım konusunda yüreklendirirsiniz!

 

Duyurumuza ulaşmak için buradan devam edin

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.